Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

19:53
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viascorpix scorpix

July 03 2015

Eirienen
17:44

June 27 2015

Eirienen
18:48

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha viaarrependimento arrependimento
Eirienen
18:47Reposted fromolbaria olbaria viaarrependimento arrependimento
Eirienen
18:47
5527 b990 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaarrependimento arrependimento
Eirienen
18:36
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viazmilosci zmilosci
Eirienen
18:22
0273 e13f
Reposted fromitgirl itgirl viazmilosci zmilosci
Eirienen
18:21
6150 138c 500
Reposted fromoblivions oblivions viazmilosci zmilosci
Eirienen
18:21
Eirienen
17:31
DO TWARZY CI W CHAOSIE.

June 25 2015

Eirienen
11:38
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Eirienen
11:32
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viawiniarnia winiarnia
Eirienen
08:34
Eirienen
08:33
Eirienen
08:33
Eirienen
08:32
 
Reposted fromfriends friends viapumpkinsoup pumpkinsoup
Eirienen
08:32
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viawiniarnia winiarnia

June 22 2015

Eirienen
19:04
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianieuciekaj nieuciekaj
Eirienen
19:04
4127 25a1 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
Eirienen
19:03
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl